Karapatan ayon sa batas

The Department of the Interior and Local Government on Saturday urged human rights group Karapatan to stop spreading misinformation and refrain from accusing the national government of suppressing the rights of campus journalist Joshua Molo.

Paano ninyo maipagtatanggol daw ang mga karapatan ng mga naaapi kung wala kayong solid facts? Huwag sana na lagi na lang sisi sa gobyerno at laging ang gobyerno ang may j2534 mazda. Malaya added the government had no plans nor even an inkling of a plan to file charges against Molo for exercising his rights.

Malaya said it was Molo himself who said in his Twitter account last April 5 that barangay officials did not harass or force him into issuing the public apology. He added Molo even said the barangay officials welcomed them because his mother was a barangay tanod. It did not arbitrarily define what is 'false information' but clearly defined the elements of the crime as follows: 1. The DILG official also brushed off Karapatan's call for an adequate and just social amelioration program.

Whatever happened to justice, objectivity and fairness? Palace condemns Abu Sayyaf attack in Sulu which led to death of 11 soldiers. Palace thanks Pernia for helping steer Philippines to strongest economic growth since mids. NBA set to start withholding player pay. Train like Team Lakay: A home workout guide during quarantine.

Pinoy Abroad. Cloudy, isolated rains forecast for Metro Manila due to easterlies. Facebook offers a hug -- from a distance -- with emoji update. Late UP prof's same-sex partner says hospital, funeral services staff refused to recognize him as family.

AJ Perez' brother dedicates college graduation to late actor 9 years after death. Privacy during public health emergencies. Manix Abrera's News Hardcore Love in the time of surveillance. Beyonce, Ariana Grande give flawless rendition of classic Disney hits.

Fil-Am nurse in New York pens heartbreaking message: 'How do you apologize for not being enough? DILG orders posting of social amelioration lists in barangay halls. Lalaking namemeke umano ng pirma ni Pangulong Duterte at nagbebenta ng quarantine pass, arestado. Real life mysteries and strange occurrences you can delve into online.

Mga hacker na nagpapanggap na taga-bangko para makanakaw sa account ng mga biktima, arestado. Howie Severino gets real about lonely battle vs.

Claims of crowding at Divisoria from old footage —Manila city gov't. Stand for Truth marks first year with record-breaking increase in views. Lionair Crash. Taal Volcano Eruption.

PMA Fatal Hazing. West Philippine Sea. SONA Stand For Truth. Eleksyon Measles Outbreak.Ang Konstitusyon ng Republika ng Pilipinas. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan na kakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan ng bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para sa aming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas at ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito.

Ang pambansang teritoryo ay binubuo ng kapuluang Pilipinas, kasama ang lahat ng mga pulo at mga karagatan na nakapaloob dito, at lahat ng iba pang mga teritoryo na nasa ganap na kapangyarihan o hurisdiksyon ng Pilipinas, na binubuo ng mga kalupaan, katubigan, at himpapawirin nito, kasama ang dagat teritoryal, ang lalim ng dagat, ang kailaliman ng lupa, ang mga kalapagang insular, at ang iba pang mga pook submarina nito.

Ang mga karagatang nakapaligid, nakapagitan at nag-uugnay sa mga pulo ng kapuluan, maging ano man ang lawak at mga dimensyon ay nag-aanyong bahagi ng panloob na karagatan ng Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan.

Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal na kinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katanungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa.

karapatan ayon sa batas

Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. Ang layunin nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Maaaring tawagan ng pamahalaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng mga kondisyong itinatakda ng batas.

Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga sa buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ng buong sambayanan ang mga biyaya ng demokrasya. Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado. Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas.

Sa mga pakikipag ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, integridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya. Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng mga sandatang nuklear sa teritoryo nito. Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanapbuhay ang lahat, umaangat na istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat.

Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyong panlipunan.

Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat sa kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal.

Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing pambayan at sibiko. Kinikilala ng Estado ang tungkulin ng kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. SEK Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang pangkalusugan sa kanila.

Dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolodyi nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan.Maraming mahalagang salik na nagbubuo ng kasaysayan ng karapatang manggagawa.

karapatan ayon sa batas

Kadalasan, ang mga mamamayan ay naniniwala na ang batas ay sanhi pagkakaroon ng karapatan ng mga tao. Sa halip, ang mga batas na pinaniniwalaan natin sa kasalukayan ay batay sa mga paniniwala na mayroong likas na karapatan ng mga tao, at bukod doon, ang tungkulin ng pamahalaan ay magtanggol ng likas na karapatan.

TV Patrol: Ano ang mga karapatan mo sa ilalim ng batas?

Sa paglipas ng kasasayan, marami ding mamamayan sa Estados Unidos ang naniwala sa dito. Dahil dito, ang kasaysayan ng karapatang manggagawa ay umunlad mula sa mga pakikibaka ng mga manggagawa. Halos lahat ng mga batas para sa mga karapatang manggagawa na nakikita natin sa kasalakuyan ay nanggagaling sa kasaysayan ng pakikibaka ng mga kilusan ng mga manggagawa.

Ngunit, sa espesipiko, nanggagaling ito sa pagkilos ng mga organisasyong manggagawa. Maraming mahahalagang karapatang manggagawa, subalit ang pinakamahalagang karapatang manggagawa na itinataguyod ng International Labour Organization ILO ay ang sumusunod. Noong simula ng proseso ng pagsasaindustrya ng produksyon nagsimula din ang paglikha ng mga unyon. Ang mga unyon, o ang kilusan ng mga manggagawa ay pinakamalakas na puwerang nagitaguyod ng karapatan ng mga manggagawa. Isang pinakaimportanteng batas na nagmula sa kilusan ng manggagawa ay ang batas ng 8 oras na karaniwang araw ng trabaho at 40 oras na lingguhang trabaho.

Ang 8 oras na karaniwang araw ay naging pangunahing pangangailangan ng maraming unyon at kapisanan. Halimbawa, noongnag-welga ang mga manggagawa sa Siyudad ng New York at nanalo sila.

Sa Chicago naman, noongmay pagpuksa ng ilang daang aktibista pagkatapos ng isang pambobomba sa protesta. Ang protesta ay upang ipagtanggol ang karapatan ng manggagawa. Pagkatapos ng dalawang taon, ang American Federation of Labor AFL ay nagpasiyang mapahayag na ang petsang ika-1 ng Mayo, ay magiging isang araw na hindi magtatrabaho ang mga manggagawa ng higit pa sa 8 oras.

Dahil dito, ang ika-1 ng Mayo ay naging petsa ng taunang pandaigdig protesta para sa mga karapatan ng manggagawa. Ang Adamson Act ay nagtakda ng 8 oras na karaniwang araw para sa mga manggagawa ng daambakal. Sa wakas, noong nagpasa ang pederal na pamahalaan ng Fair Labor Standards Act at naging legal ang 8 oras na karaniwang araw para sa lahat ng manggagawa. Ang isa pang halimbawa ng pakikibaka ng manggagawa upang magtatag ng batas pantrabaho ay ang minimong suweldo o minimum wage. Ang unang batas ng minimong suweldo ng Estados Unidos ay nagsimula noong Kadalasan ang mga manggagawa sa mga pabrika ay mga kabataan at kababaihan.

karapatan ayon sa batas

Kadalasan din, ang kanilang suweldo ay masyadong mababa upang mamuhay. Dahil dito, binigyang-tuon ang dapat na makatarungang suweldo para sa mga manggagawa. Ngunit ngayon, nagbago na ang sanhi ng batas ng minimong suweldo.

Kategorya:Karapatan

Sa kasalakuyan, ang minimong suweldo ay paraan upang mabawasan ang mga pinakamahirap na kasapi ng lipunan. Upang sa tala ng mga minimong suweldo bawat ng estado, maari kayo pumunta dito. Ang isang malakas na boses upang ipagtanggol ng mga batas pantrabaho sa pandaigdig ay ang ILO.

Ang ILO ay naging kasangkapan upang bigyang-tuon ang ilang napakaimportanteng batas na pandaigdig. Ang isang pamana mula sa pakikibaka ng mga 8 oras karaniwang araw at minimong suweldo ay mga kilusan para sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa at kaligirang trabaho.Ang mga karapatan ng mga katutubo o indigenous peoples IPs ay dapat na pakaingatan. Sa ating bansa, maraming insidente ng paglapastangan ng karapatan ng IPs. Sila ay nagmumula sa ethno-linguistic groups.

Karamihan sa kanila ay nakatira sa Northern Luzon, Mindanao, at may iba sa Visayas. Kaya lamang, kahit na may polisiya upang sila ay mabigyan ng proteksyon, marami pa ring mga IPs ang nalalapastangan, at kadalasan, ito ay dahil sa isyung ancestral domain at lupa. Sa maraming mga lugar sa ating bansa, ang mga IPs ay sinasadya ng mga mamumuhunan upang bilhin sa sobrang murang halaga, na kadalasan ay hindi ayon sa fair market value, ang kanilang mga lupa upang i-develop ito bilang mga resorts o iba pang mga establisyemento.

Marami ring pagkakataon, lalo sa mga lugar ng mga minahan, kung saan ang mga IPs ay hindi nakokonsulta sa mga pagbabagong gagawin sa kanilang pamayanan.

Ang kanilang mga tinitirhan at mga lugar kung saan kumukuha sila ng kabuhayan ay sinisira ng mga minahan, tulad ng mga ilog kung saan sila nangingisda at mga kagubatan kung saan sila nangangahoy. Ang isyu rin ng conflict ay nakaka-apekto sa buhay ng mga IPs. Maraming mga bata ang nata-traumatize dahil sa mga panaka-nakang putukan.

Maraming mga bata ang natitigil sa pag-aaral, marami ang nadi-displace o nawawalan ng tahahan, marami ang walang mapuntahan. Hindi natin napapansin dahil sila ay nasa margins o laylayan lamang. Pero kapanalig, respeto sa buhay ang hinihingi ng pagkakataong ito.

Ang mga lupang kinukuha sa mga IPs ay hindi lamang material na bagay para sa kanila, ito ay buhay. Kapanalig, ang ating Panlipunang Turo ng Simbahan ay nag-uudyok sa atin na isabuhay ang preferential option for the poor.

Magagawa ito kahit sa maliliit na paraan, gaya ng paniniguro na ang ating mga negosyo ay hindi nakaksira ng buhay, bagkus nakakatulong pa sa mga katutubo. Makikita rin ito sa pangangalaga ng kalikasan, kung saan highly dependent ang ating mga kapatid na IPs.

Kapanalig, bilang mga kristyanong katoliko, obligasyon nating isiguro ang katarungan sa ating bayan, maging sa buong mundo. Skip to content. About the Author Latest Posts.Likas na sa ating mga tao ang kasamaan, ngunit sa kabila nito, ang bawat isa ay may kabutihan. Ang mundo, puno ng kasamaan at pang-aabuso. Nagabayan tayo nito upang mahubog ang kabutihan sa atin.

Ngayon, ating aalamin ang kahulugan ng batas. Atin ding aalamin ang mahalagang ginagampanan nito sa buhay ng tao. Ang batas ay koleksyon ng mga alituntunin na itinakda ng institusyon upang pangasiwaan ang kilos at gawi ng mga tao sa lipunan. Ito ay ginawa upang sundin ng mga mamamayan. Ang batas ang gumagabay sa mga mamamayan sa kung ano ang tama at mali.

Nagtatakda rin ito ng kaparusahan sa mga indibidwal na lalabag sa mga alituntunin. Ang pagpapatupad ng mga tuntuning ito ay pinapangunahan ng awtoridad. Ang mga alituntuning ito ay ginawa upang pakilusin ang mga mamamayan ayon sa kagustuhan ng estado. Ang mga taong gumagawa ng batas ay matatagpuan sa sangay ng lehislatura. Ang sangay na ito ang responsable sa paggawa ng mga alituntuning makakabuti para sa mga mamamayan.

Ang nag-aapruba naman nito upang kilalanin ng konstitusyon ay tinatawag na hudikatura. Kapag ang mga alituntunin namang ito ay opisyal na, ipatutupad naman ito ng sangay ng ehekutibo. Binigyang kahulugan naman ni St.

Thomas Aquinas ang batas bilang isang kautusan ng katuwiran na isinasagawa upang makamtan ang kabutihang panlahat.

Karapatan ng Katutubo

Dagdag pa, hinuhubog nito ang isang lugar, partikular na ang mga pinaniniwalaan, kasaysayan, politika at ekonomiya nito. Ano nga ba ang kahalagahan ng batas? Bakit ito ay mahalaga sa ating lipunan? Ang batas ay napakahalaga para sa atin. Unang-una na para sa ating sarili. Ang batas ay tumutulong sa atin upang mahubog ang ating pagkatao. Sa pagsunod sa mga regulasyon, nagkakaroon tayo ng disiplina sa ating mga sarili at nalalaman natin ang mga dapat gawin.

Nagbibigay din ito ng gabay kung ano ang tama at mali. Samakatuwid, natutulungan nito ang bawat indibidwal na maging mabuting tao.Kinikilala, iginagalang at itinataguyod ng Magna Carta ang lahat ng karapatan— panlipunan, pang-ekonomya, pulitikal, kultural at sibil — ng. Kabilang dito ang: proteksyon laban sa pang-aabuso at karahasan; kaligtasan sa panahon ng kalamidad, krisis, atbp.

Bawat babae ay may karapatang maging ligtas sa lahat ng uri at anyo ng pang-aabuso at karahasan — pisikal, sekswal, emosyonal, at mental — kabilang ang mga karahasan ng Estado. Ilan sa mga halimbawa ng. Responsibilidad ng Pamahalaan na sugpuin ang pang-aabuso at karahasan na dinaranas ng maraming babae, gumawa ng mga hakbang upang maiwasan ang lahat ng ito, at tulungan ang mga biktima tungo sa kanilang paggalin ng katawan at ng kalooban at sa pagkakamit ng hustisya.

Bukod tanging pansin ang dapat. Kabilang sa mga hakbang na hinihingi sa Pamahalaan ay ang pagdaragdag ng mga babae sa tauhan ng mga ahensya na naatasang tumulong tulad ng babaeng pulis sa mga biktima.

Mga kapatid at kapanalig sa sector ng kababaihan: Ngayon na po ang tamang panahon upang tayo ay magkapit bisig at magkaisa upang arugain natin ang bawat isa, anak, kapatid at kaibigan na nangangailangan ng kalinga. Yakapin po natin ang ating tungkulin bilang ina ng tahanan at tanglaw sa gitna ng kadiliman ng kahirapan at kawalan ng pag asa. Babae ako — May karapatan at pangagailangan. Maraming pinagdadaanan sa buhay, ngunit lumalaban sa hagupit ng tadhana at unos ng mapait na nakaraan! Ngayon ako po ay humaharap sa inyo, humihingi ng inyong pagtitiwala upang magsibli upang maging kinatawan ng sector ng kababaihan—MELCHORA Party List na naglalayong maging boses ng nakakaraming kababaihan at kabataang api at sawimpalad.

Alin mang seksuwal na pang-aabuso at mga gawaing nakakapagpababa ng moral ng babae ay mananagot sa ilalim ng batas na ito. An act instituting a comprehensive agrarian reform program to promote social justice and industrialization, providing the mechanisms for its implementation and for other purposes. An act providing government assistance to students and teachers in private education and appropriating funds therefore. An act lowering the age of majority from twenty-one to eighteen years amending for the purpose EO no.

Nais ni dating Metropolitan Manila Development Authority MMDA chairman Francis Tolentino na tutukan ang pantay na oportunidad sa trabaho at ang kalagayang pang-kalusugan ng mga kababaihan sakaling siya ay mahalal bilang senador. Sa panayam ng Radyo Inquirer, partikular na binanggit ni Tolentino na nais niyang tiyakin na maayos na ipinapatupad ng mga batas para sa mga kababaihan na magbibigay sa kanila ng pantay na karapatan tulad ng sa mga kalalakihan.

Isa na dito ang mahigpit na pagpapatupad ng Gender and Development GAD Budget Policy, kung saan 5 percent ng pondo ng local government units ay nakalaan para sa mga programang pang-kababaihan. Sa ilalim ng GAD, binibigyang karapatan ang mga kababaihan na magkaroon ng boses sa pulitika, pantay na oportunidad sa trabaho tulad ng pagiging isa sa mga opisyal, maayos na health service, at mga benefits.

Ayon kay Tolentino, mayroon naman nang mga batas na nangangalaga sa mga kababaihan, ngunit ang dapat tutukan ay kung maayos bang naipapatupad ang mga ito at para magawa ito, dapat mag-sumite ng accomplishment reports ang mga ahensya na nagpapatunay na naisakatuparan nila ang mga programa at polisiyang pang-kababaihan alinsunod sa batas.

Dahil din aniya sa tumataas na mortality rate sa mga nanganganak, dapat rin aniyang pag-tuunan ng pansin ang maayos na healthcare para sa mga kababaihan, hindi lang sa tuwing sila ay manganganak, kundi na rin para sa pre at post-natal care.

Kailangan din na magkaroon ng sapat na lugar ang mga pinagta-trabahuhan ng mga kababaihan kung saan maari silang mag-breast feed. You are commenting using your WordPress. You are commenting using your Google account. You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account.

Notify me of new comments via email. Notify me of new posts via email. Skip to content.Ang siping ito ng saling-wika sa Filipino ng Saligang Batas ng Pilipinas ay isa'ng mungkahing salin sa pamamatnugot ng Wikisource. Bilang mungkahing salin, ipinararatang sa lahat na ang sumusunod na teksto ay hindi opisyal o ni pa ay kinakatigan bilang lehitimo ng Republika ng Pilipinas sampu ng mga umiiral nitong ahensiya na may kinalaman sa mga pagkilala ng pagkalehitimo ng mga kasulatang opisyal ng naturang Republika.

Para sa pangkalahata'ng kabatiran at kapakinabangan, ang sumusunod na sipi ay marapati'ng iniakda ng Wikisource para sa pang-akademya'ng layunin at hindi upa'ng pangunahan ang kapangyarihang politikal ng Republika ng Pilipinas. Kami, ang nakapangyayaring sambayanang Pilipino, na humihingi ng tulong sa Makapangyarihang Diyos, upang bumuo ng isang makatarungan at makataong lipunan at magtatag ng isang Pamahalaan nakakatawan sa aming mga mithiin at mga lunggatiin, magtataguyod ng kabutihan sa bawat isa, mangangalaga at magpapaunlad ng aming kamanahan, at titiyak para saming sarili at angkanang susunod ng mga biyaya ng kalayaan at demokrasya sa ilalim ng pananaig ng batas ng At ng pamamahalang puspos ng katotohanan, katarungan, kalayaan, pag-ibig, pagkakapantay-pantay at kapayapaan, ay naglalagda at naghahayag ng Konstitusyong ito.

Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan. Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa.

Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. Ang layunin nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. Maaaring tawagan ng pamahlaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng kondisyong itinatakda ng batas.

Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya. Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. Sa mga pakikipag-ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, intergridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya.

Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito.

Mga Karapatan ng Bata

Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad.

Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan.

Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan.

Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal.

Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan.

Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila. Dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan.

Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan.

Dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan.

Dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang agraryan. Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad.


comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *